Mapa stránek
387 991 123
Dříteň 153, 373 51

Vyhledat v textu

Čítárna     

 

                 O půjčování knih v žákovské knihovně (čítárně) je mezi žáky velký zájem. Nabídka knih je poměrně široká - od dětské četby a pohádek přes mayovky a foglarovky, historické romány a dívčí četbu až k moderním encyklopediím.
                 Žáci si mohou půjčovat jak povinnou mimoškolní četbu, tak knihy, které je  zajímají.
                 V posledních letech byla vynaložena značná částka na rozšíření fondu encyklopedií,     o                       které je vždy velký zájem.
                            
                           
Hlavní cíle :      Podporovat zájem žáků o literaturu                          
                       Rozšiřovat a obměňovat stávající knižní fond  
                       Pořádat výstavky knih a další akce

 čítárna.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

    

 

 

 

 

 

# owl v2