Mapa stránek
387 991 123
Dříteň 153, 373 51

Vyhledat v textu

ZÁPIS DO MŠ

Ve dnech 29.3., 30.3. a 31.3.  od  13,30 do 15,30 hod  přijímáme žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2016/2017.

Prosíme o Vaši osobní návštěvu s dítětem, s sebou vezměte občanský průkaz a vyplněnou žádost o přijetí. Můžete si ji vyzvednout v MŠ nebo ji najdete na webových stránkách školy.

Pro dodržení podmínek, stanovených § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, je součástí žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole vyjádření dětského lékaře.

 

Rozhodující kritéria pro přijetí dítěte: 

Kritérium

 

Bodové ohodnocení

Trvalý pobyt dítěte

Dříteň a spádové obce

10 bodů

Věk dítěte ke dni 31. srpna kalendářního roku, kdy probíhá zápis

5 let a více – předškolák

10 bodů

4 roky

4 body

3 roky

3 body

2 roky – podmínkou je dovršení věku 3 let k 31. prosinci kalendářního roku, kdy probíhá zápis

2 body

Individuální situace dítěte

MŠ navštěvuje sourozenec, resp. sourozenci

1 bod

Dítě se hlásí k celodennímu provozu

3 body

Sociální potřebnost  – zákonný zástupce doloží příslušné doklady

1 bod

Při shodném počtu bodů rozhoduje datum narození.

 

Výsledky zápisu budou umístěny na veřejných tabulích a na webových stránkách školy anonymně, podle registračního čísla, které Vám bude přiděleno během zápisu.

Rozhodnutí o přijetí dítěte bude předáno zákonným zástupcům osobně na rodičovské schůzce pro rodiče nově přijatých dětí. Předběžný termín schůzky je 30.5.2016 od 16.00 hod ve třídě Sluníček – upřesníme SMS.

 

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno zákonným zástupcům poštou.

 

 

 

 

logo-ddb.png   logo-cez-nadace.png

27. 1. Ingrid

Zítra: Otýlie

Návštěvnost stránek

171334
# owl v2