Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27
ŠKOLNÍ JARNÍ KONCERT
28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14
CESTA ZA POKLADEM
15 16
17
Schůzka rodičů budoucích prvňáčků
18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Archiv > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Základní škola a Mateřská škola Dříteň

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Obec Dříteň
Dříteň 1
373 51 Dříteň

Základní účel zřízení - školní a předškolní vzdělávání

Hlavní činnost - vzdělávání

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • Družina
 • Jídelna

Organizační struktura - vedení

Pedagogičtí a provozní zaměstnanci

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Základní škola a Mateřská škola Dříteň
  Dříteň 153
  373 51 Dříteň

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Základní škola a Mateřská škola Dříteň
  Dříteň 153
  373 51 Dříteň

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek (září - červen)
  7:30 - 15:00 hod

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 387 991 123
  mobilní telefon: +420 775 538 039 (Ředitelka školy: Mgr. Blanka Vlasáková)

  4.5 Adresa internetové stránky

   

 • www.zsmsdriten.cz

  4.6 Adresa podatelny

 • Základní škola a Mateřská škola Dříteň
  Dříteň 153
  373 51 Dříteň

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna
  Další elektronické adresy:
  blanka.vlasakova@zsdriten.cz (Ředitelka školy: Mgr. Blanka Vlasáková)

 • 4.8 Datová schránka

  u8cupb5

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 51-8908460257/0100

6. IČO

75000024

7. DIČ

CZ75000024, Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: blanka.vlasakova@zsdriten.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): u8cupb5

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Základní škola a Mateřská škola Dříteň, Dříteň 153, 373 51 Dříteň

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel / ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele / ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

I. Zaměstnanci školy určení ředitelkou školy k poskytování informací

Jméno

Funkce

Rozsah zmocnění

Kontakt

Mgr. Blanka Vlasáková

ředitelka

bez omezení

387 991 123

775 538 039

Mgr. Blanka Bunešová

zástupkyně ředitelky

informace o výchovné vzdělávací činnosti na 1. a 2. stupni ZŠ

387 991 123

777 349 691

Mgr. Romana Píchová

vedoucí učitelka MŠ

informace o předškolním vzdělávání

775 538 038

Petra Šímová

vedoucí školní jídelny

informace spojené s provozem školní družiny

387 991 145

723 025 353

Jana Krejčová

Hana Farová
Bc. Pavlína Valentová

vychovatelky ŠD

informace spojené s provozem školní družiny

775 538 037

 

II. Zaměstnanci ZŠ a MŠ určení ředitelkou k přijímání písemných, telefonických a ústních žádostí o informace

Jméno

Funkce

Kontakt

Mgr. Blanka Vlasáková

ředitelka

387 991 123

775 538 039

Mgr. Blanka Bunešová

zástupkyně ředitelky

387 991 123

777 349 691

Mgr. Romana Píchová

zástupkyně ředitelky pro MŠ

775 538 038

Petra Šímová

vedoucí školní jídelny

387 991 145

 Bc. Pavlína Valentová

vedoucí vychovatelka ŠD

604 584 921


11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Škola poskytuje informace zdarma. Je však oprávněna žádat úhradu nákladů spojených s pořízením kopií, náklady na technické nosiče dat, odeslání informace žadateli apod.
  Na žádost žadatele škola sdělí předem předpokládanou výši nákladů.
  Škola může podmínit vydání informací zaplacením nákladů nebo zálohy.
  Úhrada je příjmem školy.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  -

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Základní škola a Mateřská škola Dříteň poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2021 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2022 nebyly žádné informace požadovány.