Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Zápis do MŠ a elektronický předzápis
2
Zápis do MŠ a elektronický předzápis
3
Zápis do MŠ a elektronický předzápis
4
Zápis do MŠ a elektronický předzápis
5
Zápis do MŠ a elektronický předzápis
6
Zápis do MŠ a elektronický předzápis
7
Zápis do MŠ a elektronický předzápis
8
Zápis do MŠ a elektronický předzápis
9
Zápis do MŠ a elektronický předzápis
10
Zápis do MŠ a elektronický předzápis
11
Zápis do MŠ a elektronický předzápis
12
Zápis do MŠ a elektronický předzápis
13
Zápis do MŠ a elektronický předzápis
14
Zápis do MŠ a elektronický předzápis
15
Zápis do MŠ a elektronický předzápis
16
Zápis do MŠ a elektronický předzápis
Den Země v naší školní družině
17
Zápis do MŠ a elektronický předzápis
18
Zápis do MŠ a elektronický předzápis
19
Zápis do MŠ a elektronický předzápis
20
Zápis do MŠ a elektronický předzápis
21
Zápis do MŠ a elektronický předzápis
22
Zápis do MŠ a elektronický předzápis
23
Zápis do MŠ a elektronický předzápis
24
Zápis do MŠ a elektronický předzápis
25
KAVÁRNA
Zápis do MŠ a elektronický předzápis
26
Zápis do MŠ a elektronický předzápis
27
Zápis do MŠ a elektronický předzápis
28
Zápis do MŠ a elektronický předzápis
29
Zápis do MŠ a elektronický předzápis
30
Zápis do MŠ a elektronický předzápis
1
Zápis do MŠ a elektronický předzápis
2
Zápis do MŠ a elektronický předzápis
3
Zápis do MŠ a elektronický předzápis
4
Zápis do MŠ a elektronický předzápis
5
Zápis do MŠ a elektronický předzápis
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Obecné údaje > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb. (PDF)

1. Oficiální název

Základní škola a Mateřská škola Dříteň

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Obec Dříteň
Dříteň 1
373 51 Dříteň

Základní účel zřízení - školní a předškolní vzdělávání
Hlavní činnost - vzdělávání, stravování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • ZŠ, MŠ, Družina, Jídelna

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Základní škola a Mateřská škola Dříteň
  Dříteň 153
  373 51 Dříteň

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Základní škola a Mateřská škola Dříteň
  Dříteň 153
  373 51 Dříteň

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek (září - červen)
  7:30 - 15:00 hod

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 387 991 123
  mobilní telefon: +420 775 538 039 (Ředitelka školy: Mgr. Blanka Vlasáková)

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.zsmsdriten.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Základní škola a Mateřská škola Dříteň
  Dříteň 153
  373 51 Dříteň

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

 • 4.8 Datová schránka

  u8cupb5

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 51-8908460257/0100

6. IČO

75000024

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: blanka.vlasakova@zsdriten.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): u8cupb5

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Základní škola a Mateřská škola Dříteň, Dříteň 153, 373 51 Dříteň

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

I. Zaměstnanci školy určení ředitelkou školy k poskytování informací

Jméno Funkce Rozsah zmocnění Kontakt
Mgr. Blanka Vlasáková ředitelka bez omezení +420 387 991 123
+420 775 538 039
Mgr. Blanka Bunešová zástupkyně ředitelky informace o výchovné vzdělávací činnosti na 1. a 2. stupni ZŠ +420 387 991 123
+420 777 349 691
Mgr. Romana Píchová vedoucí učitelka MŠ informace o předškolním vzdělávání +420 775 538 038
Petra Šímová vedoucí školní jídelny informace spojené s provozem školní družiny +420 387 991 145
+420 723 025 353
Jana Krejčová, Hana Farová, Bc. Pavlína Valentová vychovatelky ŠD informace spojené s provozem školní družiny +420 775 538 037

II. Zaměstnanci ZŠ a MŠ určení ředitelkou k přijímání písemných, telefonických a ústních žádostí o informace

Jméno Funkce Kontakt
Mgr. Blanka Vlasáková ředitelka +420 387 991 123
+420 775 538 039
Mgr. Blanka Bunešová zástupkyně ředitelky +420 387 991 123
+420 777 349 691
Mgr. Romana Píchová zástupkyně ředitelky pro MŠ +420 775 538 038
Petra Šímová vedoucí školní jídelny +420 387 991 145
Bc. Pavlína Valentová vedoucí vychovatelka ŠD +420 604 584 921

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Škola poskytuje informace zdarma. Je však oprávněna žádat úhradu nákladů spojených s pořízením kopií, náklady na technické nosiče dat, odeslání informace žadateli apod. Na žádost žadatele škola sdělí předem předpokládanou výši nákladů. Škola může podmínit vydání informací zaplacením nákladů nebo zálohy. Úhrada je příjmem školy.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv (PDF)

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Základní školou a Mateřskou školou Dříteň poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.